Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος "Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα", κλιμάκιο Μ-Ω (εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021)

Σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. Τ. Λ&Χ.: 1774/1-9-2021, ηλεκτρονικό μήνυμα του κου. Στ. Μπεκίρου, διδάσκοντα και εξεταστή του μαθήματος «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα», κλιμάκιο Μ-Ω, προκύπτει σοβαρό θέμα ακυρότητας και διαβλητότητας της διαδικασίας της επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2021 (30/8/2021).

Η 1η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (15-9-2021), λαμβάνοντας υπόψιν το ηλεκτρονικό μήνυμα του κου. Στ. Μπεκίρου αποφάσισε να πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση του μαθήματος «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα», κλιμάκιο Μ-Ω, με εξεταστή τον κ. Α. Τσεκρέκο.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης και οι περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στους φοιτητές οι οποίοι δικαιούνται συμμετοχή στην ως άνω επαναληπτική εξέταση.