ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"