ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτάκτως σήμερα Παρασκευή 19/11 δε θα πραγματοποιηθούν οι ώρες γραφείου του κύριου Τσεκρέκου Ανδριανού

που ήταν προγραμματισμένες κατά το χρονικό διάστημα 13.00-14.00. Από την ερχόμενη εβδομάδα ο Αν.Καθηγητής

θα πραγματοποιεί ώρες γραφείου τις Τρίτες 11.00-13.00.