Αναβολή διάλεξης μαθήματος "Εναλλακτικές Επενδύσεις"

Το μάθημα 7ου Εξαμήνου "Εναλλακτικές Επενδύσεις" που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 (15.00 - 17.00) αναβάλλεται εξαιτίας συμμετοχής του διδάσκοντος σε επιστημονικό συνέδριο. Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.