ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το μάθημα 5ου Εξαμήνου "Τραπεζική Χρηματοοικονομική" που είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 στις 15.00 - 17.00,  αναβάλλεται

λόγω της συμμετοχής του διδάσκοντος σε επιστημονικό συνέδριο. Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.