Αναβολή διαλέξεων μαθημάτων "Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας" και "Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων" (Α-Λ)

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις των μαθημάτων "Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας" και "Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων" (Α-Λ) με διδάσκοντα τον κ. Καβουσανό, αναβάλλονται για σήμερα Δευτέρα 10/1/2022, λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντος.