Αναβολή μαθημάτων στις 13 Ιανουαρίου 2022 λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών του ΟΠΑ

Εκ μέρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου,

Σήμερα Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα από 13:00 – 17:00, λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών του ΟΠΑ.

ID: 

3289