Κανονισμός Σπουδών

Ο Κανονισμός Σπουδών που διέπει το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία αφορά το ΦΕΚ 5884/9.10.2023 τΒ .