Κανονισμός Σπουδών

Ο Κανονισμός Σπουδών που διέπει το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία αφορά το ΦΕΚ 4648/8-10-2021 τΒ’.