Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή του ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία αποτελείται από:

  • Δρ. Ξηρογιάννης Γιώργος - Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
  • Κακανέλης Αγαμέμνων -  Managing Director Accenture
  • Συλλιγνάκης Μανώλης-  Υποδιεύθυνση Customer Analytics / Τομέας Customer Analytics & CRM
  • Δρ. Καψάλης Απόστολος, Νομικός, Ινστιτούτο Εργασιας (ΙΝΕ)
  • Καθ. Θάνος Παπαδόπουλος - Professor of Management (Information Systems/Operations Management) University of Kent
  • Έλενα Χαϊλαζοπούλου - Chief Product Officer and Deputy CEO of Convert Group

και από απόφοιτους:

  • Κεφαλόπουλος Δημήτρης - eCommerce Lead at Kenvue
  • Βελή Έλενα - Sr. Digital Transformation Consultant @Deloitte | Founder of Greek NewSpace Society