Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) ή Έρευνα Πεδίου ή Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές πλήρους φοίτησης μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, κατά το τρίτο εξάμηνο ενώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης στο πέμπτο εξάμηνο φοίτησης.

Οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να επιλέξουν:

  • εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής ,
  • διενέργεια έρευνας πεδίου (Field Study Project), με ολιγόωρε εβδομαδιαίες συναντήσεις του φοιτητή στην εταιρεία,
  • διενέργεια πρακτική Άσκηση, διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και απασχόλησης έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, σε μία εταιρεία-πάροχο με σκοπό την επίλυση πραγματικών προβλημάτων συναφών με το αντικείμενο /θέμα Διπλωματικής Εργασίας.

Οι ανωτέρω επιλογές θα έχουν ίδια βαρύτητα και ίδιες Πιστωτικές Μονάδες με την Διπλωματική εργασία, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών.

Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον "Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας" του ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία πατώντας εδώ .