Συχνές Ερωτήσεις - FAQs

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με
... την φοίτηση στο πρόγραμμα
Πότε πραγματοποιούνται τα μαθήματα σε πλήρους και μερικής φοίτησης και τί ώρες;

Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Τα μαθήματα στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, πραγματοποιούνται Δευτέρα - Παρασκευή 9.00-12.00 ή/και 12.00-15.00 ή/και 15.00-18.00 ή/και 18.00-21.00. Μαθήματα Επιλογής μπορούν να πραγματοποιηθούν και Σάββατο 9.00-12.00 ή/και 12.00-15.00. 

Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Τα μαθήματα στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης, πραγματοποιούνται Δευτέρα - Παρασκευή 18.00-21.00. Μαθήματα Επιλογής μπορούν να πραγματοποιηθούν και Σάββατο 9.00-12.00 ή/και 12.00-15.00. Μία μέση τιμή των φορών που θα κληθεί να παρακολουθήσει ένας/μία φοιτητής/ητρια το διάστημα Δευτέρα - Παρασκευή είναι 2-3 φορές, ανάλογα την περίοδο.

Υπάρχει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν μαθήματα σαν συνδιδασκαλία των προγραμμάτων πλήρους και μερικής φοίτησης.

Τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξω θα πρέπει να είναι αυστηρά σε έναν πυλώνα/κατεύθυνση;

Όχι. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα επιλογής από όποιο πυλώνα/κατεύθυνση επιθυμεί, αρκεί να συμπληρώσει 40 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες απαιτούνται για την λήψη πτυχίου.

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα με τα μαθήματα ανά εξάμηνο και περίοδο εξαμήνου;

Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 12 διαλέξεις και αποτελείται από  2 περιόδους 6 διαλέξεων έκαστη.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα (5 πιστωτικές μονάδες) και το μάθημα επιλογής "Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής" (5 πιστωτικές μονάδες) είναι 12 διαλέξεων και διδάσκονται και στις 2 περιόδους κάθε εξαμήνου. Τα υπόλοιπα μαθήματα επιλογής (2.5 πιστωτικές μονάδες έκαστο) είναι 6 διαλεξεων και διδάσκονται 1 περίοδο.

Πότε είναι οι εξεταστικές περίοδοι;

Και στα δύο προγράμματα - πλήρους και μερικής φοίτησης - διεξάγονται εξετάσεις τέσσερις φορές σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, τους εξής μήνες: Νοέμβριο, Ιανουάριο/Φεβρουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο/Ιούλιο.

Πόσα μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσω για να ολοκληρώσω τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου;

Υποχρεωτικά Μαθήματα: 4 μαθήματα (Πιστωτικές μονάδες: 20)

Μαθήματα Επιλογής: 15 ή 16 μαθήματα (Πιστωτικές μονάδες: 40) ανάλογα με το εάν θα επιλεχθεί το μάθημα επιλογής "Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής" το οποίο είναι 5 πιστωτικών μονάδων)

Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα καταβολής διδάκτρων;

Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: 15 ημέρες μετά την θετική απάντηση από το ΠΜΣ θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 1.500ευρώ για την δέσμευση της θέσης που προσφέρεται. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 1.900ευρώ τον Δεκέμβριο και Απρίλιο του πρώτου έτους φοίτησης

Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: 15 ημέρες μετά την θετική απάντηση από το ΠΜΣ θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 1.500ευρώ για την δέσμευση της θέσης που προσφέρεται. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλεται σε 4 δόσεις των

  • 1.100ευρώ τον Δεκέμβριο του πρώτου έτους φοίτησης,
  • 1.100ευρώ  και Απρίλιο του πρώτου έτους φοίτησης,
  • 1.100ευρώ τον Δεκέμβριο του δεύτερου έτους φοίτησης,
  • 1.200ευρώ τον Δεκέμβριο του δεύτερου έτους φοίτησης
Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Tα μαθήματα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ προηγείται μία περίοδος (1-2 εβδομάδων) όπου πραγματοποιούνται τα προ-παρασκευαστικά μαθήματα. Η παρακολούθηση των προ-παρασκευαστικών μαθημάτων είναι προαιρετική ή υποχρεωτική

Μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα εξ αποστάσεως;

H παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται διά ζώσης.

Ποιό είναι το όριο απουσιών;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών προβλέπεται " Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί."

... την υποβολή αιτήσεων
Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ α' και β' κύκλου αιτήσεων;

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τον α' κύκλο αιτήσεων αξιολογούνται μετά την ολοκλήρωσή του. Η απάντηση μπορεί να είναι είτε θετική, είναι αρνητική είτε ο/η υποψήφιος/α θα είναι σε κατάσταση αναμονής ολοκλήρωσης και του β΄κύκλου προκειμένου να λάβει την τελική απάντηση. Στη συνέχεια, με την ολοκήρωση του β' κύκλου αξιολογούνται οι αιτήσεις του β' κύκλου αιτήσεων λαμβάνουν απάντηση οι αιτήσεις του β' κύκλου αιτήσεων καθώς και όσες αιτήσεις δεν έχουν λάβει απάντηση από τον α' κύκλο αιτήσεων.

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου στην περίπτωση που δεν έχω αποκτήσει το πτυχίο μου;

Μπορεί να κάνει κάποιος/α αίτηση παρόλο που δεν έχει λάβει το πτυχίο από το προπτυχιακό. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση, η προσφορά για την θέση γίνεται υπό την αίρεση προσκόμισης βεβαίωσης περάτωσης σπουδών από το πτυχίο έως και την Επαναληπτική Εξεταστική Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου στην περίπτωση που δεν έχω πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή Γ2;

Μπορεί να κάνει κάποιος/α αίτηση παρόλο που έχει λάβει πιστοποιητικό αγγλικής γλωσομμάθειας επιπέδου Γ1 ή Γ2. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση, η προσφορά για την θέση γίνεται υπό την αίρεση προσκόμισης πιστοποιητικού  αγγλικής γλωσομμάθειας επιπέδου Γ1 ή Γ2 έως και τον Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Δεν εργάζομαι, μπορώ να υποβάλω αίτηση στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης;

Η προσκόμιση αποδεικτικού επαγγελματικής εμπειρίας είναι υποχρεωτική για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης

Στην περίπτωση που γίνω δεκτός/ή στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και βρω δουλειά μέχρι την έναρξη του α' εξαμήνου, έχω την δυνατότητα να παρακολουθήσω το πρόγραμμα μερικής φοίτησης;

Εφόσον η εύρεση εργασίας πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη του α' εξαμήνουν σπουδών, υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφορά της θέσης στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης. 

To βιογραφικό σημείωμα πρέπει να είναι σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα;

To βιογραφικό σημείωμα μπορεί να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.

... τις συστατικές επιστολές
Στην περίπτωση που έχω κάποια συστατική επιστολή, μπορώ να την επισυνάψω στην αίτησή μου;

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι εμπιστευτικές. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να έχει γνώση για το περιεχόμενο της συστατικής επιστολής.

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το "Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής" για να γραφεί μία συστατική επιστολή;

Το "Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής" δεν είναι δεσμευτικό. 

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να είναι μόνο από εγροδότες;

Επειδή πρόκειται για Μεταπτυχιακό, η μία συστατική επιστολή θα πρέπει να είναι από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από 2 συστατικές επιστολές;

Μάλιστα.

Πώς υποβάλλονται οι συστατικές επιστολές;

Η υποβολή συστατικών επιστολών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. 

Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του ατόμου που επιθυμείτε να λάβετε συστατικής επιστολής (ονοματεπώνυο και e-mail) και στη συνέχεια θα σταλεί αυτοματοποιημένο e-mail με οδηγίες για την ανάρτηση της συστατικής επιστολής στο σύστημα υποβολής αιτήσεων. Το κείμενο του e-mail είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος/η ότι έχει γίνει η υποβολή συστατικής επιστολής από άτομο του οποίου έχω δηλώσει τα στοιχεία 

Μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Στο πεδίο των συστατικών επιστολών.

Στην περίπτωση που κάνω την αίτηση την τελευταία ημέρα κάποιου κύκλου, θα προλάβουν να υποβληθούν οι συστατική επιστολές;

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συστατικών επιστολών ορίζεται ως μία εβδομάδα από την ημερομηνία λήξης κάθε κύκλου.