Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Ορκωμοσία των προγραμμάτων Πλήρους Φοίτησης 2019 και Μερικής Φοίτησης 2018 την Παρασκευή 20/5. Κατά την ορκωμοσία έλαβαν Βραβεία Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης σε αναγνώριση του διδακτικού τους έργου και της συνεισφοράς τους στο πρόγραμμα κατά την περίοδο 2019-2020, για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης ο Καθηγητής κ. Klas-Eric Soderquist για το μάθημα  «Διοίκησης και Οργάνωσης» και για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ο κ. Ανδρέα Ζάρα για το μάθημα Επιλογής «Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής».