Σεμινάριο Προσωπικής Βελτίωσης και Απασχολησιμότητας

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ένταξη και επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας εξελίσσεται σε «Πρόγραμμα Προσωπικής Βελτίωσης και Απασχολησιμότητας» το οποίο θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων μέσα από μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενδοσκόπησης, καλλιέργειας και προσωπικής βελτίωσης των συμμετεχόντων.

Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση, ενδυνάμωση και βελτιστοποίηση βασικών συμπεριφορικών χαρακτηριστικών, τα οποία αναγνωρίζονται από την αγορά εργασίας ως υψηλής σημασίας για την ένταξη, σταθεροποίηση και εξέλιξη του σύγχρονου αποφοίτου και επαγγελματία στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους φοιτητές/τριες στην ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας αλλά και να τους εφοδιάσει με σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να αναγνωρίζουν, σχεδιάζουν και επαναπροσδιορίζουν τα επόμενα βήματα τόσο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας αλλά και της προσωπικής τους κινητικότητας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.