Ομιλία P&G: "Supply Chain of the Future and Best Practices"

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών" με διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθ. Κ. Ανδρουτσόπουλο, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα "Supply Chain of the Future and Best Practices" από την η κ. Κατερίνα Μουτάφη, Market Planning Director of South East Europe της P&G.  Κατά την ομιλία, δόθηκε μια επισκόπηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της P&G όσον αφορά τη ροή προϊόντων και πληροφορίας για την αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με αναφορά και στην πρόσφατη ενίσχυση της παρουσίας της P&G στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού hub στη χώρα. Παράλληλα παρουσιάστηκαν κάποιες Βέλτιστες Πρακτικές που η εταιρεία έχει εφαρμόσει στο κομμάτι των Logistics (ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση, βελτιστοποίηση των μεταφορών).

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Κατερίνα Μουτάφη, Market Planning Director of South East Europe της P&G για την υποστήριξη και τον Επίκ. Καθηγητή Κ. Ανδρουτσόπουλο για τον συντονισμό της ομιλίας.