Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

  • Ηλεκτρονική Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (link)
  • Πύλη Τηλεκπαίδευσης ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (link)
  • Οδηγίες για το Microsoft Teams (link)

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (link)
  • Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (link)
  • Φοιτητική Λέσχη (link)