Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Η αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου του ΠΜΣ αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας συμπληρώνεται από τους φοιτητές. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας στα ΠΜΣ διεξάγεται αποκλειστικά  την ημέρα που πραγματοποιείται η τελευταία διάλεξη κάθε μαθήματος. Είναι προαιρετική και ανώνυμη.

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο σπουδών στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.