Ορκωμοσία 31/05

Ορκωμοσία των προγραμμάτων Πλήρους Φοίτησης 2021 και Μερικής Φοίτησης 2020 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31/5/2023. Κατά την ορκωμοσία έλαβαν Τιμητικό Έπαινο σε αναγνώριση του διδακτικού τους έργου και της συνεισφοράς τους στο πρόγραμμα κατά την περίοδο 2021-2022, για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης ο Αν. Καθηγητής Νικόλαος Κορφιάτης για το μάθημα Επιλογής «Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python» και ο Καθηγητής κ. Klas-Eric Soderquist για το  Υποχρεωτικό μάθημα  «Διοίκησης και Οργάνωσης», ενώ για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης Τιμητικό Έπαινο έλαβαν η Δρ. Κλεοπάτρα Ντέλιου για μάθημα Επιλογής «Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας» και η Δρ. Μαρία Μπούρα για το μάθημα Επιλογής «Επιχειρηματική και Τεχνολογική Ηθική».