ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 29 του Ν. 4386/2016