Ορθή Επανάληψη Αποτελεσμάτων Εισαχθέντων στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ΠΑΔ Ι και ΙΙ Aκαδημαϊκού Έτους 2022-2023