ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες, σας ενημερώνω ότι στις 12/1/2023 θα διεξαχθεί ΠΡΟΟΔΟΣ στο μάθημα της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής 11πμ-1μμ. Η εξέταση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του εργαλείου "Εργασίες" στο eclass του μαθήματος. Οι 20 ερωτήσεις θα είναι πολλαπλών επιλογών και θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή (τσεκάρετε το αντίστοιχο τετράγωνο στον επισυναπτόμενο πίνακα). Το φύλλο (πίνακας) με τις απαντήσεις θα πρέπει να έχει αναρτηθεί μέχρι τις 1μμ (καθυστερημένη υποβολή θα θεωρηθεί άκυρη). Η ύλη της εξέτασης είναι εκείνη που εμφανίζεται στις σημειώσεις LECTURE_2022_23_A & LECTURE_2022-23_B. Η πρόοδος δεν είναι υποχρεωτική. Σε όσους συμμετάσχουν θα προσμετρηθεί 10% του βαθμού της προόδου στο βαθμό της τελικής εξέτασης του εξαμήνου.

Δ. Γεωργούτσος