ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική Σεπτ2023 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου

Η αίτηση θα συνοδεύεται από: Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου. Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό

που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που λάβαμε από το Ταμείο του Πανεπιστημίου μας, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι όταν οι φοιτητές/τριες καταθέτουν το παράβολο πτυχίου στην ALPHA BANK,

και επιλέγουν τα έξοδα να βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εντολέα (OUR), η τράπεζά τους την επομένη ημέρα τους τα επιστρέφει πίσω. Δηλαδή ενώ την ώρα που πραγματοποιούν την πληρωμή φαίνεται

να έχει γίνει κανονικά η μεταφορά και εκδίδεται η απόδειξη της επιτυχούς καταχώρησης του ποσού, η κατάθεση αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι ενώ οι φοιτητές/ριες αποστέλλουν

στην Γραμματεία του Τμήματός τους το καταθετήριο του παραβόλου, ουσιαστικά δεν έχουν πληρώσει.

Θα πρέπει λοιπόν να προσέχετε κατά την κατάθεση του παραβόλου των 15€, να επιλέγετε τα έξοδα να επιμερίζεστε δηλαδή να διαλέγετε την εντολή «SHA» ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα.