Διεξαγωγή προόδου στο μάθημα "Μακροοικονομική"

Ανακοινώνεται ότι στις 15/5/2023, 7μμ-9μμ θα διεξαχθεί ΠΡΟΟΔΟΣ στο μάθημα "Μακροοικονομική". Η εξέταση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του εργαλείου "Εργασίες" στο eclass του μαθήματος. Οι ερωτήσεις θα είναι πολλαπλών επιλογών και θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή (τσεκάρετε το αντίστοιχο τετράγωνο στον επισυναπτόμενο πίνακα). Το φύλλο (πίνακας) με τις απαντήσεις -και το όνομα σας- θα πρέπει να έχει αναρτηθεί μέχρι τις 9μμ (καθυστερημένη υποβολή θα θεωρηθεί άκυρη). Η ύλη της εξέτασης είναι εκείνη που εμφανίζεται στο βιβλίο των Abel, Bernanke & Croushore στα κεφάλαια 2, 3, 4, 5, & 7.

Η πρόοδος δεν είναι υποχρεωτική. Σε όσους συμμετάσχουν θα προσμετρηθεί 10% του βαθμού της προόδου στο βαθμό της τελικής εξέτασης του εξαμήνου.