Πιστοποίηση από το CFA ΙNSTITUTE

Πιστοποίηση από το CFA ΙNSTITUTE

Το ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική έχει ενταχθεί στο CFA University Affiliated Program. Μέσω της αναγνώρισης αυτής, ο διεθνής οργανισμός CFA® (Chartered Financial Analysts) πιστοποιεί ότι το μεταπτυχιακό προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του ινστιτούτου για την απόκτηση του διεθνώς καταξιωμένου επαγγελματικού τίτλου που απονέμει το CFA® Institute. Το ΔΠΜΣ δικαιούται ως εκ τούτου να χορηγεί έως 4 υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια του προγράμματος CFA Student Scholarships, σε φοιτητές που επιθυμούν να προβούν στην εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Οι υποτροφίες έχουν τη μορφή μερικής απαλλαγής από τα εξέταστρα της πιστοποίησης.

Ο επαγγελματικός τίτλος που απονέμει το CFA® Institute έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών και δίνει στους κατόχους του εξαίρεση από τις σχετικές εξετάσεις που γίνονται στη χώρα μας. Στον ιδιωτικό τομέα, η κατοχή του τίτλου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και αποτελεί σημαντικό εφόδιο για όλους όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον επενδυτικό, τραπεζικό και γενικότερα στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, εκτός από την ενδελεχή ακαδημαϊκή κατάρτιση στα θέματα που αναλύονται στο πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζονται επίσης και για την απόκτηση μίας επαγγελματικής πιστοποίησης υψηλού κύρους, αποκτώντας έτσι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.