ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Εκ μέρους του διδάσκοντα κύριου Σταματίου Ιωάννη,

σας ανακοινώνουμε πως λόγω (έκτακτης;) στάσης εργασίας στον ηλεκτρικό, οι ώρες γραφείου σήμερα 27-06 θα πραγματοποιηθούν εξ'αποστάσεως.