Παράταση υποβολής 2oυ κύκλου αιτήσεων υποψηφιότητας έως τη Δευτέρα 31/7/2023

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του 2ου κύκλου αιτήσεων του  ΔΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» για το ακαδ. έτος σπουδών 2023-2024 έως τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους  ηλεκτρονικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη).

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023 – 2024