Αφορά την έναρξη των φροντιστηρίων του μαθήματος Χρημ/κής Λογιστικής Ι