Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και θα λήξει την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023. Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα λήξει την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Η Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 είναι διαθέσιμη εδώ.