Ανακοίνωση σχετικά με την εξυπηρέτηση κοινού των Γραμματειών την Παρασκευή 27.10.2023

Σας ενημερώνουμε ότι ΕΚΤΑΚΤΩΣ την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, οι θυρίδες των Γραμματειών των Τμημάτων θα εξυπηρετούν το κοινό μόνο κατά το διάστημα 11:00 -12:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση