ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκ μέρους του Διδάσκοντα Τροκάνα Θεοδώρο,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι διαλέξεις του μαθήματος "Αστικό Δίκαιο" τη Δευτέρα 06/11/2023 3-5 Αμφ. Γ & Τρίτη 07/11/2023 3-5 Α31

δε θα πραγματοποιηθούν. Η γραμματεία θα σας ενημερώσει για τις σχετικές αναπληρώσεις με νεότερη της ανακοίνωση.