«Νέες Δεξιότητες, Εκπαίδευση και Στρατηγικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη σε μια Κυκλική Οικονομία: Προκλήσεις και Προοπτικές στην Ελλάδα»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο roundtable στην Ελλάδα με θέμα «Νέες Δεξιότητες, Εκπαίδευση και Στρατηγικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη σε μια Κυκλική Οικονομία: Προκλήσεις και Προοπτικές στην Ελλάδα», στις 2 Δεκεμβρίου 2022, στο Μέγαρο Υπατία, στην Αθήνα που συνδιοργανώθηκε από την Sporos Circular Solutions, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και την CreThiDev, στο πλαίσιο του διεθνούς έργου CATALYST «Προκλήσεις και Προοπτικές στη Λειτουργία Βιώσιμων Συστημάτων και τον Επιχειρηματικό Μετασχηματισμό».

Μέσω μιας διαδραστικής διαδικασίας, με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων του επιχειρησιακού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, έγιναν τα πρώτα βήματα για την καθιέρωση ενός κρίσιμου διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και φορέων πολιτικής, με σκοπό καταρχήν τη χαρτογράφηση των συνεχιζόμενων προκλήσεων και των προοπτικών όσον αφορά την ανάγκη για επιχειρηματικό μετασχηματισμό και οικοδόμηση δεξιοτήτων σχετικά με τη βιωσιμότητα.

Από τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων προέκυψε ότι υπάρχει σαφής ανάγκη ενσωμάτωσης νέων γνώσεων με βάση τις δεξιότητες στον τομέα της βιωσιμότητας και της επιχειρησιακής διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα http://projectcatalyst.eu/.

Research Laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability (ReSEES) at Athens University of Economics and Business is participating in the CATALYST project. The principal Investigator (PI) is Prof. Koundouri and members of the team are: Dr Akinsete and Lydia Papadaki