Έναρξη του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Στις 6 Ιουλίου, στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας των εργασιών του «Workshop on Ancient Wisdom for Modern Challenges» στην Ακαδημία Αθηνών, ανακοινώθηκε η δημιουργία του SDSN Global Climate Hub  από τον Jeffrey Sachs, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Columbia και Πρόεδρο του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και τη Maria Cortes-Puch, Αντιπρόεδρο του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN).

Πρόεδρος του SDSN Global Climate Hub είναι η καθ. Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο της Δανίας, καθώς και Διευθύντρια της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης στο Ερευνητικό κέντρο "Αθηνά" και Συμπρόεδρος του SDSN Ευρώπης. Το Hub υποστηρίζεται από τους  καθ. Γιάννη Ιωαννίδη, καθ. Χρήστο  Ζερεφό και ο καθ. Ανδρέα Παπανδρέου, ως συνιδρυτές.

Τα ιδρύματα φιλοξενίας του SDSN Global Climate Hub είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", τα οποία αποτελούν και τα δυο μέλη του Δικτύου Alliance of Excellence for Research and Innovation on Αephoria (AE4RIA), μιας πρωτοβουλίας με στόχο την Βιώσιμη Ανάπτυξη, την οποία διευθύνει η καθ. Φοίβη Κουντούρη.