Μετάβαση στην κυκλικότητα: Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024, μια εκδήλωση με τίτλο: «Μετάβαση στην κυκλική οικονομία: Ο ρόλος της εκπαίδευσης & των επιχειρήσεων» θα πραγματοποιηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Αμφιθέατρο Τροίας (Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, 11362, Αθήνα) από τις 12 έως τις 3 μμ. Η εκδήλωση είναι κάτω από το Erasmus+ έργο TICHE Academy. Η μετάβαση στην κυκλικότητα σηματοδοτεί μια κρίσιμη συγκυρία στην επιδίωξή μας για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς συνεπάγεται την αποτελεσματική χρήση των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εκπαίδευση διαδραματίζει έναν κεντρικό και απαραίτητο ρόλο σε αυτήν την αλλαγή παραδείγματος, καλλιεργώντας μέσα στα άτομα μια αίσθηση υπευθυνότητας, ευρηματικότητας και βιωσιμότητας. Αυτή η εκδήλωσηεξετάζει πως οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευτικές δομές οδηγούν τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Μέσω μιας εκτεταμένης σειράς ομιλιών απο εκπαιδευτικούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και ηγέτες του κλάδου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την ικανότητα της εκπαίδευσης να διαμορφώσει ένα μέλλον πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας για να οραματιστούμε ένα μέλλον όπου η εκπαίδευση θα λειτουργεί ως καταλύτης για την προώθηση της ανάπτυξης ανθεκτικών, δίκαιων και αναγεννητικών κοινωνιών. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το σύνδεσμο.