UN SDSN ESG: πανεπιστημιακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στα ESG, SDGs & Sustainable Finance

UN SDSN ESG Certificate

 Το πανεπιστημιακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στα ESG, SDGs & Sustainable Finance  ξεκινά στις 23 Ιανουαρίου 2023!

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την PwC Greece προσφέρουν ένα καινοτόμο και σύγχρονο επαγγελματικό μάθημα που εστιάζει στα κριτήρια για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση (ESG), στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και ευρύτερα στον τομέα των Βιώσιμων Χρηματοοικονομικών (Sustainable Finance).  Το μάθημα τελεί υπό την αιγίδα του Δικτύου Λύσεων για την Βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN), ενός παγκόσμιου δικτύου 1800 Πανεπιστημίων που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επιστημονικών λύσεων για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ  και των Στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την επιστημονική υπεροχή του ακαδημαϊκού προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), την επιχειρηματική εμπειρία και τεχνογνωσία της κορυφαίας εταιρείας συμβούλων στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία σε έργα σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την PwC Greece, καθώς και την υποστήριξη των πρωτοπόρων σε παγκόσμιο επίπεδο δικτύων: τη Συμμαχία Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία για την Αειφόρο Ανάπτυξη (AE4RIA) και του εργαστηρίου ReSEES στο AUEB, αλλά και του Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (με συμμετοχή από περίπου 1800 Πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως) και το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).


Η δυναμική συνεργασία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του ΟΠΑ με το Δίκτυο Λύσεων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN), το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής-Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Αειφορίας του ΟΠΑ (ReSEES) καθώς και τo δικτυο AE4RIA, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της PwC Greece, παρέχει το βασικό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο, καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία, για να επιτρέψει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να ανταποκριθούν στο πλήθος των κανονισμών και προτύπων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα με τους οποίους η επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα καλείται να συμμορφωθεί.

Κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και φορείς θέσπισης προτύπων σε όλο τον κόσμο έχουν ανταποκριθεί στην αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη των οικονομιών να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, την κατάρρευση της βιοποικιλότητας και τις μη βιώσιμες πρακτικές ανάπτυξης, εισάγοντας πολυάριθμους κανονισμούς και πρότυπα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεται η επιχειρηματική κοινότητα. Η υποχρεωτική πλέον φύση των εταιρικών αναφορών βιωσιμότητας, το νέο πλαίσιο σχετικά με το τι πρέπει να αναφέρουν οι εταιρείες, φέρνει πολλούς επαγγελματίες αντιμέτωπους με μια σειρά από νέες προκλήσεις για την  δημιουργία συνεκτικών και συνεπών εταιρικών αναφορών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην λειτουργία της επιχείρησης.

Το μάθημα παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για μια ολιστική κατανόηση του πλαισίου των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των κριτηρίων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση (ESG) αλλά και των αρχών της Βιώσιμης Οικονομικής στην καθημερινή επιχειρηματική συμπεριφορά.

Το μάθημα διευθύνει η Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικο-Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Αειφορίας του ΟΠΑ (ReSEES) και Καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU). Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη είναι επίσης επιστημονική διευθύντρια της Μονάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (EAERE). Είναι πρόεδρος του SDSN Global Climate Hub και συμπρόεδρος του SDSN Europe και του SDSN Greece και μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών, συνεργάτης και διαχειριστής της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (World Academy for Arts and Science). Έχει ευρεία εμπειρία διεθνώς ως σύμβουλος κυβερνήσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων σχετικά με τη μετάβασή τους στη βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται από διεθνούς φήμης καθηγητές και κορυφαίους επαγγελματίες, οι οποίοι συνεργάζονται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Συμμαχία Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία για την Αειφόρο Ανάπτυξη (AE4RIA) και την PwC. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών κλάδων, σε στελέχη κυβερνητικών ή μη, οργανισμών και ρυθμιστών των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και σε στελέχη ειδικών κλάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Μαθετε περισσοτερα

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ