Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες του έργου μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προσωπικής συνάντησης.

Τηλέφωνο: +30 210 8203474, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrminsmes@aueb.gr, διεύθυνση: Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οδός Δεριγνύ 12, 10434, Αθήνα, 3ος όροφος.