Συνεργάτες

Το ερευντητικό έργο συγκεντρώνει ερευνητές από 2 Πανεπιστήμια (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Athens Univeristy of Economics and Business, Πανεπιστήμιο Κύπρου-Univeristy of Cyprus). Όλοι οι ερευνητές είναι ειδήμονες στον τομέα της ΔΑΔ, της απόδοσης, της καινοτομίας ή στον χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

From the Athens University of Economics and Business (AUEB, the hosting institution):

The P.I., Associate Professor Eleanna Galanaki.

Assistant Professor Leda Panayotopoulou

Professor Irini Voudouris

Emeritus Professor Nancy Papalexandris

Assistant Professor Ioanna Deligianni

Assistant Professor Nikolaos Pahos

Dr. Irene Zografou


From the Department of Business and Public Administration of the University of Cyprus:

Professor Eleni Stavrou.

     Assistant Professor Christiana Ierodiakonou