2019 Asset Conference (25-27 Οκτωβρίου 2019)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο κεντρικό κτίριο του Ο.Π.Α. το τριήμερο από Παρασκευή 25-10-2019 έως και Κυριακή 27-10-2019, το διεθνές συνέδριο ASSET 2019 («The 2019 Annual Meeting of the Αssociation of Southern European Economic Theorists (ASSET)»).

Ο οργανισμός ASSET αποτελείται από εικοσιένα εξέχοντα τμήματα οικονομικής επιστήμης και ερευνητικά ιδρύματα από την Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πορτογαλία την Τουρκία καθώς και την Αλγερία και την Τυνησία. Ο στόχος του οργανισμού αυτού που ιδρύθηκε το 1986 είναι να ενθαρρύνει την επιστημονική συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ ερευνητών των μελών του οργανισμού στους τομείς της οικονομικής θεωρίας και εφαρμοσμένης έρευνας. Ο οργανισμός αυτός από την ίδρυσή του οργανώνει ετήσιο συνέδριο το οποίο συγκεντρώνει επιστήμονες που παρουσιάζουν την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συμμετοχή νέων ερευνητών. Το συνέδριο αυτό πλέον έχει καταξιωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Νότια Ευρώπη και τον χώρο της Μεσογείου γενικότερα, για την παρουσίαση έρευνας αιχμής στα οικονομικά.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν, παρουσιάζοντας εργασίες τους σε παράλληλες θεματικές συνεδρίες, 200 ακαδημαϊκοί και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Η θεματολογία, από όλο το φάσμα της οικονομικής θεωρίας και εφαρμοσμένης έρευνας, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και μακροοικονομικό επίπεδο, επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα πολιτικής οικονομίας, θεωρίας παιγνίων, οικονομικής πολιτικής, οικονομικών κύκλων, βιομηχανικής οργάνωσης, δημόσιας επιλογής, οικονομικών της εργασίας, οικονομικών του περιβάλλοντος. Προσκεκλημένες κεντρικές ομιλήτριες ήταν οι διακεκριμένες καθηγήτριες Dr Evi Pappa από το Πανεπιστήμιο Carlos III Madrid, Ισπανία και Dr Leeat Yariv από το Πανεπιστήμιο Princeton, Η.Π.Α.. Η ομιλία της Δρ. Παππά με τίτλο "Sentimental Business Cycles", εστίασε στον ρόλο που παίζουν στην μακροοικονομική δραστηριότητα και τις κυκλικές διακυμάνσεις οι αντιλήψεις περί των όσων συμβαίνουν στην οικονομία - σωστές ή λανθασμένες, πλήρεις ή ελλιπείς - των οικονομικών μονάδων που δραστηριοποιούνται σε μια οικονομία.  Η ομιλία της Δρ. Yariv με τίτλο "Who cares more? Allocation with diverse preference intensities" εστίασε στην αξιωματική θεμελίωση των προτιμήσεων μιας οικονομικής μονάδας όταν εκτός από την απλή αξιολογική κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών που αντιμετωπίζει, σημαντικό ρόλο παίζει και η ένταση στις προτιμήσεις κάθε μιας επιλογής.

Το επιστημονικό μέρος του συνεδρίου συμπλήρωσαν οργανωμένες επισκέψεις όλων των συνέδρων στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού (Μπενάκη) και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Τέλος, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου του συνεδρίου απονεμήθηκε στον νέο ερευνητή Shahir Safi από το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille School of Economics, Γαλλία, το ετήσιο βραβείο Louis-André Gerard-Varet για την καλύτερη εργασία νέου ερευνητή.  Ο τίτλος της εργασίας ήταν «The Weakness of Weak Ties in Referrals», όπου αναπτύσσεται ένα υπόδειγμα που εστιάζει στην αλληλεξάρτηση εργαζομένων και επιχειρήσεων και το οποίο δίνει έμφαση στον ρόλο που παίζουν οι συστάσεις κατά την διαδικασία εύρεσης εργασίας και αναλύει τις μισθολογικές συνέπειες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε εργαζόμενος.

Ακολουθούν στιγμιότυπα του συνεδρίου.