Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΟΠΑ

Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΟΠΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει όπως κάθε χρόνο και φέτος εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Η εκδήλωση απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές (τριτοετείς και τεταρτοετείς), μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου μας και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έχουν απευθείας συνεντεύξεις με μεγάλες εταιρείες από διάφορους κλάδους.

Δηλώσεις συμμετοχής στην εκδήλωση 30/3 έως 15/4/2015.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 6 και 7 Μαΐου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες.