ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Νέους Επιστήμονες κατόχoυς Διδακτορικού Διπλώματος

Πληροφορίες εδώ.