Υποτροφίες της Κυβέρνησης του Ισραήλ σε 'Ελληνες Υπηκόους για το Ακαδ.΄Ετος 2018-19

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 χορηγούνται υποτροφίες από την κυβέρνηση του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας, ως ακολούθως:

1. Δύο (2) Υποτροφίες για Θερινό Σεμινάριο Γλώσσας (Ulpan)
2. Δύο (2) Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, την επιβεβαίωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι αιτούντες μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα (Ακαδημαϊκό Τμήμα), Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό, 15452 Αθήνα ή να επισκεφτούν την κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx                

Η τελική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017.

Το σχετικό έγγραφο μπορεί να βρεθεί εδώ.