Ερευνητικό Σεμινάριο Τμήματος

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Friday, May 11, 2018 - 12:00 to 15:00

Ερευνητικό σεμινάριο, με εισηγητή τον διακεκριμένο Επίκουρο Καθηγητή Dr. Serge P. da Motta Veiga από το American University, Washington, US.
Η εισήγηση τoυ έχει τίτλο '"Career and Talent Management: Current Research and Future Directions". Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, ώρα 12:00-15:00, αίθουσα 609 (6ος όροφος, κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί των οδών Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33).Απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ και υποψήφιους διδάκτορες όλων των τμημάτων του ΟΠΑ

Πρόσκληση και πληροφορίες για το σεμινάριο και τον εισηγητή.