Μητρώα Μελών Τμήματος

Eπικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Έγκριση Συγκλήτου συνεδρία 7η/7-12-2023)

Eπικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Έγκριση Συγκλήτου συνεδρία 13η/30-06-2022)

Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Έγκριση Συγκλήτου συνεδρία 8η/14-1-2021)

Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Έγκριση Συγκλήτου συνεδρία 7η/9-4-2020)

Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Έγκριση Συγκλήτου συνεδρία 10η/11-4-2019)

Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Έγκριση Συγκλήτου συνεδρία 6η/21-12-2017)

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών Τμήματος  (έγκριση 17-03-2017)