Αποτελέσματα επιλογής στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ 2019-2020

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ανακοινώθηκαν στους ιστότοπους των Γραμματειών και του Προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/tep τα αποτελέσματα της επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Τα μαθήματα του προγράμματοε ξεκινάνε την Τρίτη 1/10/2019 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του ΟΠΑ.

Την Τρίτη 1/10/2019 και ώρα 13:00 στο αμφιθέατρο Υ θα γίνει ενημέρωση των εισαχθέντων φοιτητών συνολικά για το Πρόγραμμα από όλους τους διδάσκοντες.

Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 4/10/2019 και ώρες 9:00‐15:00 στο αμφιθέατρο Υ.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική και δεν αναπληρώνεται.

Η επιστημονική υπεύθυνη

Δρ Βασιλική Μπρίνια

Ανακοίνωση εισαχθέντων φοιτητών/τριών

Επιλογή Φοιτητών 2019-2020