2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος , οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 και δεν επιλέχθηκαν στη πρώτη φάση των αιτήσεων:

να συμπληρώσουν

  1. την νέα αίτηση (δακτυλογραφημένη και υπογεγραμμένη) και να την στείλουν στη γραμματεία (κα. Aύρα Κατζιλιέρη avrakat@aueb.gr) το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 .
    Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/Student%20Application%20Form%20Outgoing.doc
  2. το αντίστοιχο έντυπο Prelearning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 credits8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits)

ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (με email: avrakat@aueb.gr):

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο Prelearning Agreement. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία!! Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Prelearning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια).

Έντυπο Prelearning Agreement: https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/PreLearning_Agreement_Form.xls

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να επικοινωνήσουν  με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος με e-mail:

Φοιτητές με επώνυμο Α-ΚΛ

Ειρήνη Βουδούρη: ivoudour@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο ΚΟ-ΠΕ

Αδάμ Βρεχόπουλος: avrehop@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο ΠΗ -Ω

Eric Soderquist: soderq@aueb.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Ακολουθεί κατάλογος Πανεπιστημίων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις για το τμήμα μας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΡΟΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΤΜΗΜΑ

Θέσεις/ΦοιτΜήνες

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

BELGIUM

Hasselt University

ΔΕΤ

3X5

Αγγλικά

B2

Universiteit Antwerpen

ΔΕΤ

1X5

Αγγλικά

B2

CYPRUS

University of Cyprus

ΔΕΤ

4X9

Ελληνικά

University of Nicosia

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά- Ελληνικά

Β2

Cyprus University of Technology

ΔΕΤ

2Χ5

Ελληνικά-Αγγλικά

Β1

FINLAND

Abo Akademi University

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

Lahti University of Applied Sciences

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

University of Vaasa

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

University of Jyväskylä

ΔΕΤ

1Χ5

Αγγλικά

B2

FRANCE

Groupe ESC Dijon Bourgogne-Burgundy School of Business

ΔΕΤ

3Χ5

Αγγλικά-Γαλλικά

B1, IELTS 6.0, TOEFL IBT 80, TOEIC 750

Université d’Auvergne Clermont 1

ΔΕΤ

3Χ9 (6X5)

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

Groupe ESC Troyes

ΔΕΤ

4Χ5

Αγγλικά

B2

Institut d'Etudes Politique 'Sciences Po Toulouse'

ΔΕΤ

2Χ5

Γαλλικά-Αγγλικά

B2

Universite d' Orleans UFR Droit Economie Gestion

ΔΕΤ

1Χ10 ή 2χ5

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

University of Tours

ΔΕΤ

4Χ5

Γαλλικά

Β2

GERMANY

Philipps - Universität Marburg

ΔΕΤ

3Χ9

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

Universität Siegen

ΔΕΤ

3Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

Technische Universität Hamburg-Harburg TUHH

ΔΕΤ

2Χ10

Γερμανικά

B2

Universität Ulm

ΔΕΤ

2Χ6

Γερμανικά

B2

Universität Koblenz-Landau

ΔΕΤ

3Χ6

Γερμανικά-Αγγλικά

Β1

University of Muenster, School of Business and  Economics

ΔΕΤ

1Χ5

Γερμανικά - Αγγλικά

Β2

ICELAND

Reykjavik University

ΔΕΤ

1Χ6

Αγγλικά

B2

PORTUGAL

Instituto Politecnico Da Guarda (IPG)

ΔΕΤ

1X9

Πορτογαλικά-Αγγλικά

A2 (PORTUGUESE), B1 (ENGLISH)

SWEDEN

Linnaeus University

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

Kristianstad University

ΔΕΤ

2X5

Αγγλικά

B1

Södertörn University

ΔΕΤ

3X5

Αγγλικά

B2