Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Αθήνα, 10/04/2020

Ακολουθεί η κατάσταση των  φοιτητών που επιλέχθηκαν από την 2η Πρόσκληση να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2020-2021.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

1 8170060 1.University of Antwerp 30 (S 2020-21)
2 8170020 2.Instituto Politecnico Da Guarda 30 (W 2020-21)
3 8170190 1.TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG 30 (W 2020-21)
4 8170124 UNIVERSITY OF MUNSTER 30 (W 2020-21)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.