Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κυρίας Μαρίας‐Αγγελικής Τρομπέτα,

Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής είναι: “A Meta‐analysis of the effects of Music on Customers of Tourism Services”
(«Μια Μετα‐ανάλυση των Επιδράσεων της Μουσικής στους Πελάτες Τουριστικών Υπηρεσιών»)

Πρόσκληση