Εκπόνηση Εργασίας

Course Code: 
5000
Semester: 
7th
Elective Courses

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να συγγράψουν μια μελέτη σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που θα έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Περιεχόμενα του μαθήματος

...