Αιτήσεις ακύρωσης και Επανεξέτασης μαθήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι,  σχετικά με το θέμα της ακύρωσης και επανεξέτασης  μαθήματος,  ισχύουν τα κάτωθι  (Απόφαση Συνέλευσης 7η/23-2-2022).

1.  Η ακύρωση και επανεξέταση  μαθήματος  ισχύει για το 10%  του συνόλου των μαθημάτων, που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου, δηλαδή  για τέσσερα (4) μαθήματα στο σύνολο των σπουδών.

2.  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα  να εξετάζονται στα μαθήματα των οποίων το βαθμό ακυρώνουν, σε όποια εξεταστική περίοδο επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα συμπεριλάβουν στη δήλωση μαθημάτων (σε εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου 6.2.2014).

3. Οι φοιτητές  έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το βαθμό τους και να επανεξεταστούν στα μαθήματα που  θέλουν, με αναδρομική ισχύ.

 Συγκριμένα,

Κατά την  περίοδο υποβολής δηλώσεων Χειμερινού εξαμήνου:

Υποβάλλεται αίτημα ακύρωσης βαθμολογίας χειμερινού μαθήματος περιόδων Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου των προηγούμενων ετών.

Κατά την περίοδο υποβολής δηλώσεων Εαρινού εξαμήνου:

Υποβάλλεται αίτημα ακύρωσης βαθμολογίας εαρινού μαθήματος περιόδων Σεπτεμβρίου και Ιουνίου των προηγούμενων ετών.

Κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου:

Σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι φοιτητές μπορούν να ακυρώσουν το βαθμό τους ΜΟΝΟ σε μαθήματα στα οποία έχουν επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Διαδικασία υποβολής αίτησης κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης:

  1. Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής, δηλαδή Δευτέρα – Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00 προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.
  2. Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (secretary.marketing@aueb.gr) από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας, (username@aueb.gr), στο σύνδεσμο https://webmail.aueb.gr/. Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας.

Αίτηση ακύρωσης και επανεξέτασης

Από τη Γραμματεία του Τμήματος