Υποβολή αιτήσεων Πτυχίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πτυχίου

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για πτυχίο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Η υποβολή της αίτησης πτυχίου μπορεί να γίνει:

  1. στην Γραμματεία του Τμήματος ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00).
  2. ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος secretary.marketing@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του/της φοιτητή/τριας (m51......@aueb.gr).  

Με την κατάθεση της αίτησης σας θα ακυρώνεται η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο).

Το έντυπο της αίτησης καθώς και το ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων θα τα βρείτε:

https://www.dept.aueb.gr/el/mbc/content/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD

Επιπλέον η αίτηση θα συνοδεύεται από:

Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

Για διευκρινήσεις  επικοινωνείτε με την κα Μ. Μαρνέρου στην Γραμματεία του Τμήματος τηλεφωνικά (τηλ. 210-8203103).

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2022