Νέο Προεδρείο Τμήματος ΔΕΤ ΟΠΑ

Καθήκοντα Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με διετή θητεία (01/09/2022 – 31/08/2024), αναλαμβάνει η Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη. Αναπληρωτής Πρόεδρος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Κρητικός.

Η Δρ. Ειρήνη Βουδούρη είναι Καθηγήτρια Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας στο Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ, Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Υπήρξε επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ (2017-2020). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση επιχειρήσεων από το Université Paris X, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Στρατηγική και Διοίκηση από το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα HEC/ ESSEC/ Université Paris X, και δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Entrepreneurship Theory and Practice, Research Policy, Journal of World Business, Journal of Business Ethics, British Journal of Management, IEEE Transactions on Engineering Management, Industrial and Corporate Change, Technovation, International Business Review, New Technology Work and Employment, International Small Business Journal, Journal of Small Business Management, Journal of Business Research, International Journal of Human Resource Management, μεταξύ άλλων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει διευθύνει αρκετά από αυτά. Έχει επίσης ασχοληθεί ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στρατηγικής διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης, αειφόρου ανάπτυξης και φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών.

Ο Δρ. Εμμανουήλ Ν. Κρητικός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα ΔΕΤ και Πρόεδρος της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) από όπου έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Είναι Διδάκτορας στη Διοικητική Επιστήμη και στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ΟΠΑ. Σήμερα είναι Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), Γενικός Γραμματέας της Μαθηματικής Εταιρείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (MASSEE), Μέλος του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022, Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού Αστρολάβος. Έχει συγγράψει βιβλίο Πληροφορικής στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε σημαντικά ακαδημαϊκά επιστημονικά περιοδικά όπως: OMEGA-the International Journal of Management Science, Expert Systems with Applications – an international journal, the International Journal of Production Economics, the Journal of the Operational Research Society, the International Transactions in Operational Research, the Applied economics, the Operational Research: An International Journal, Journal of Statistics & Management Systems, Higher Education Studies, International Journal of Operations and Quantitative Management, Journal of Mathematics and System Science, Journal of Information Systems & Operations Management. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους τομείς: Συνδυαστική Βελτιστοποίηση σε προβλήματα Μεταφορών, Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Ευρετικές Μέθοδοι, Μεταευρετικές Μέθοδοι, Καινοτόμες μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA), Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) και τα Μαθηματικά, με στόχο τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.